ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้ายาสูบสากล
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงย้ายแนวเสาแรงสูง เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานข้ามรางรถไฟดอยติ บริเวณ หน้ายาสูบสากล ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
29/11/2564 09:00
29/11/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด