ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าบ้านฝ้าย บ้านนาตม บ้านส้มป่อย ตำบลหนองกระทุ่ม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขเสาไฟฟ้าเอียง

ทั้งนี้ จะทำการดับไฟ บริเวณปากทางเข้าบ้านฝ้าย บ้านนาตม บ้านส้มป่อย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 จะทำการดับไฟตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในบริเวณของท่านดังกล่าว แต่หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
18/03/2563 09:00
18/03/2563 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
ชาณุรัตน์ ศรีรัตนพงษ์
ลำดับดาวน์โหลด