ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านร่องงูเหลือม ตำบลริมกกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
04/07/2564 09:00
04/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด