ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.กุง อ.ศิลาลาด
เพื่อดำเนินการติดตั้งดรอปเอาท์ฟิวส์ คัทเอาท์ เเละตัดลิดลอนต้นไม้ระบบจำหน่ายเเรงสูง 22 KV
บริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้เเก่ บ้านเเต้,บ้านเกิ้ง,บ้านมะหลี่,บ้านนาดี ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ตั้งเเต่เวลา 09.00-16.30. น.
11/01/2562 09:00
11/01/2562 16:30
กฟอ.ราษีไศล
045681231
ปิยะ แสนวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด