ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสระขาม-บ้านโคกมะค่า ต.หนองโบทถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์จำนวน 440 ลูก
25/12/2562 08:30
25/12/2562 16:30
กฟอ.นางรอง
0899470223
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ