ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านหนองคล้า ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไขจุดร้อน SF.6 ในนิคมไฮเทคตำบลลาดตะเคียน
16/07/2564 10:00
16/07/2564 12:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด