ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ สามแยกป้อมไฟหน้าปั๊มแก๊ส แอล พี จี ถึง สี่แยกสนามบินใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอนสายข้ามถนน
24/05/2565 09:00
24/05/2565 11:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ