ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานีพัฒนาที่ดิน ต.หนองแก อใเมือง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
17/05/2562 11:00
17/05/2562 13:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด