ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณหน้าเซเว่น (มาบประชัน) ถึงในซอยพรประภานิมิตร 34 (ฮอทชูพ้อยซ์) ,หน้าเซเว่น (มาบประชัน) ถึงหมู่บ้านกานณิกาเรสซิเด้นซ์มาบประชัน
ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
11/10/2564 09:00
11/10/2564 18:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ