ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดศรีดอนมูล ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่่าย
28/10/2564 09:00
28/10/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด