ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ปากทางถนนสาย 22,ซอยซากใหญ่ ถึง ปากทางซอยผัง 1
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038659878
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ