ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านปรือวาย,บ้านวังน้ำดำ,บ้านหนองสองตอน,บ้านหนองกลางดง,บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านปรือวาย
10/11/2563 09:00
10/11/2563 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน