ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่บริเวณปากทางแยกสามเหลี่ยม สท. สนามแจ่มหม้อ และ ปากทางไปทางไฟฟ้าอำเภอพรานกระต่าย ,ครัวคุณแมว ,บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาแก้ว ,ไปจนถึง สะพานคลองห้วยโค้งฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00.น. น.
25/01/2562 09:00
25/01/2562 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1วัน ศุกร์ ที่ 23 มค 2562