ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบ่อส้อม ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. บริเวณบ้านบ่อส้อม ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 11th, 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm. In the area of Baan BoSom, Moo 4, Maikhao Sub-district, Thalang district, Phuket
11/02/2564 09:00
11/02/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร