ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเส้นไปวัดศาลาแดง ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายเสาแรงสูง
10/04/2561 09:30
10/04/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน