ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลแม่สาคร
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ในจุดล่อแหลม สาเหตุการเกิดกระอสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านสาคร ถึง บ้านป่าค่า ตำบลแม่สาคร
03/09/2563 09:00
03/09/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106
ประสิทธิ์ บุติกาวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด