ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 ต.บ้านแพรก,ม.1-6ต.คลองน้อย,ม.2-4ต.บ้านใหม่
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อตัดต้นไม้ในไลน์แรงสูง
11/05/2562 09:00
11/05/2562 12:00
กฟอ.บ้านแพรก
0871696644
กฤษณชัย บุญยะนิวาสน์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ