ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
ปรับปรุงเปลี่ยนสเปเซอร์เป็นเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
0958865625
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด