ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ – มาบบอน หน้าหมู่บ้าน เอสพี 4 ถึงปากซอยฝั่งสันติคาม
พาดสายแรงสูง
11/04/2561 09:00
11/04/2561 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด