ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE พังเทียม ถึง SF6 โรงพยาบาลพระทองคำ
พาดสาย SAC ระยะทาง 1000 เมตร
ปักเสาขนาด 22 เมตร 15 ต้น
24/09/2562 08:30
24/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ