ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเขาหางตลาด ถึง บ้านซับผาสุก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการตัดต้นไม้ที่สูงคร่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงอย่างเร่งด่วน บริเวณบ้านเขาหางตลาด ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งหากปล่อยไว้ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณสามแยกเขาหางตลาด ถึงบ้านซับผาสุก รวมถึงกิจการของท่านด้วย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
05/06/2563 10:00
05/06/2563 11:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461016
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ