ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในซอยบ้านปลายนา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง
06/06/2563 09:00
06/06/2563 15:00
กฟจ.เพชรบุรี
0866080483
จำนง รังผึ้ง
ลำดับดาวน์โหลด