ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.กะลัน ต.ยาง-บ.อาวุธ ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ
ปรับปรุงระบบจหน่าย บ.กะลัน ต.ยาง-บ.อาวุธ ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ
1.รื้อถอนลูกถ้วน PIN TYPE 432 ลูก
2.ติดตั้งลูกถ้วย LINE POST 432 ลูก
20/05/2565 09:00
20/05/2565 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0872626946
สามิตร แก้วปลั่ง
ลำดับดาวน์โหลด
1คับไฟ บ.กะลัน