ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยสันติปรีชา ม.2 บ้านหนองรี ซ.2
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยสันติปรีชา ม.2 บ้านหนองรี ซ.2 เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
29/08/2562 09:30
29/08/2562 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด