ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ่อน ฝั่ง รร.ถ่อนวิทยา อ.ท่าบ่อ
ดับเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้า ขยายถนนทางหลวง
03/10/2562 09:18
03/10/2562 17:00
กฟอ.ท่าบ่อ
0929235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด