ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างวัดตะเคียนทอง, ถนนสุขุมวิทซอยบ้านหนองตาหมอก, บ้านหนองตารอด, บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด, โรงกลึงแยกมโนภาสสุขุมวิท
พาดสายส่งระบบ 115 เควี
14/02/2561 08:00
14/02/2561 17:00
กฟภ.เพ
0-3865-2991
ดอนจันทน์ จันทโชติ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวันที่ 14 ก.พ. 2561