ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมาบหว้าทั้งซอย,หมู่บ้านกลางสวน
ติดตั้งคุมไลน์
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
ย้ายแนวเสาแรงสูง
08/08/2562 09:00
08/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด