ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนที่ 2
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่านแรงสูง 22 kV ของ นิคมอุตาหกรรมภาคเหนือ ส่วนที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายภายในเขตนิคมอุสาหกรรม
09/08/2565 08:00
09/08/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด