ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยไคร้
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนว 22 KV. ( F9,F10 ) บ.ห้วยไคร้
11/07/2565 09:00
11/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด