ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งตลาดคชสิทธิ์เก่าด้านทิศตะวันออก ถึง สามแยกคชสิทธิ์
ประกาศดับไฟ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าชำรุด
ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น.
บริเวณ ฝั่งตลาดคชสิทธิ์เก่าด้านทิศตะวันออก
ถึง สามแยกคชสิทธิ์
ติดต่อสอบถาม 036-371424 และ 036-381109
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
12/10/2562 09:00
12/10/2562 12:00
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึก