ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโลตัสนครราชสีมา ถึง ร้านอาหารตะวันแดง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พาดสาย 115 kV. ระยะทาง 3 กิโลเมตร
01/04/2561 08:00
01/04/2561 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044-258484
สุวรรณ วิกสูงเนิน
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 115kV