ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหลักชัย ถึง บ้านโคกเลาะ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
02/12/2564 09:00
02/12/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด