ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 5 ตำบลปลวกแดง
ปรับปรุงแรงต่ำและเพิ่มขนาดหม้อแปลง
01/02/2561 09:00
01/02/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
092-4565265, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1ม.5 มาบยางพร
2ม.5 มาบยางพร