ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีพนมทวน ถึง SF6 บ้านศาลายายเก็บ
ปักเสาแรงสูง12.20เมตรแทนเสาที่ชำรุดจำนวน2ต้น บริเวณหน้าป้อมสามแยกพนมทวน ฟิดเดอร์ 1,6
18/06/2563 08:30
18/06/2563 16:30
กฟอ.พนมทวน
097-9961635
ทนะ พานิช