ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างและหลังวัดอ้ออีเขียว ม.1,2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจำหน่าย
01/12/2562 08:30
01/12/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
วีรวัฒน์ ปลั่งดี