ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นบ้านเก่า - หนองตำลึง
งานดับไฟทำงานเพื่อทำการ ย้ายแนวเสาไฟฟในระบบจำหน่าย 22 เควี และ 115 เควี
ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
พื้นที่ดับไฟ
ถนนเส้นบ้านเก่า - หนองตำลึง
บริเวณ ร้านเฟอร์นิเจอร์ข้างร้ายซีเจซูปเปอร์มาเก็ต ถึง ก่อนซอยศาลเจ้าปลัดพาย
- ซอยคุ้มแสงจันทร์
- ซอยกรมป่าไม้
27/07/2563 08:30
27/07/2563 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
นพดล สุขใสแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟทำงาน