ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.วัดหนองกบถึงปลายสาย ( ม.3 หนองกบ , ม.5 เฉพาะบริเวณสถานีรถไฟหนองปลาดุก , ม.7 บ้านหนองรี , ม10 บ้านไร่ , ม.11 ข้านบ่อ , ม.14 บ้านสวนกล้วย , ม.15 บ้านหนองสาระนังบางส่วน , ม.1 บ้านยาง , ม.10 บ้านยาง , บริเวณแพลนปูนมอเตอร์เวย์ )
ย้ายแนวระบบจำหน่ายรองรับการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่บริเวณหน้าวัดหนองกบ
22/11/2563 08:30
22/11/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
วีรวัฒน์ ปลั่งดี