ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ซอยสัมพันธ์ คลอง8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ริมถนนรังสิต - นครนายก ช่วงปากซอยสัมพันธ์ คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
27/03/2563 10:00
27/03/2563 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด