ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองวัวซอ-บ้านเลา
ไฟดับบ้านหนองวัวซอ-บ้านเลา ดับไฟปฎิบัติงานปักเสาแซมไลน์ตลอดไลน์
20/02/2561 09:00
20/02/2561 16:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0981705375
บุญมี ศรีบุญเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน