ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-11 (ดิสบ้านทองสาย) ถึง BUA5S-13
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม. พื้นที่ไฟดับ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร , บ้านโนนจำปา , บ้านกำแพงเพชร , บ้านชมภูทอง เวลา 08.00-17.00 น.
09/10/2562 08:00
09/10/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด