ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหลักชัย ถึง สะพานห้วยเวียงหลวง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/10/2563 09:00
27/10/2563 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด