ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแก่งพัฒนา ต.หนองกี่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหมู่บ้านแก่งพัฒนา ม.6 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
22/11/2562 09:00
22/11/2562 17:00
กฟอ.นาดี
03745451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด