ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สี่แยกบางน้ำจืด ถึง ปากซอยเงินประเสริฐและตั้งแต่หมู่บ้านเสริฐศิริ[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV)
20/10/2562 08:00
20/10/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด