ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7, บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9,บ.หนองไผ่ หมู่ที่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่ที่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงสับเปลี่ยนชนิดสายระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
26/10/2564 08:30
26/10/2564 10:30
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด