ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกไฟแดงหัวทะเล-แยกถนนเบญจรงค์(ขาเข้า นม.) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
PEA นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 (ชั่วคราว) ตั้งแต่สามแยกหัวทะเลถึงชุมชนท้าวสุระ-เบญจรงค์ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 17.00น.
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
09/10/2564 08:00
09/10/2564 17:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ