ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบางกระเบียน ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยา
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น.
11/06/2563 09:00
11/06/2563 13:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด