ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโรงเรียนในทอน ถึง หน้า บานาน่า บีช ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโรงเรียนในทอน ถึง หน้า บานาน่า บีช ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัท มาลัยวนา คลับ จำกัด, หาดในทอนมาลัยวนา, วิลลาพาราดิโซ, บริษัท เวชยันต์ เบย์ จำกัด, บริษัท ไนทอน บีช จำกัด, บริษัทธัญญปุระแมเนจเมนท์เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท พริซึ่ม เอสเตทส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ้าท์เทิร์น ครอสคอนสตรัคชั่น จำกัด, โครงการมาลัยวนาพาร์ค, และอันดามันไวท์บีชรีสอร์ท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at In front of Naithon School to in front of Banana Beach Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 17 September 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Malaiwana Club Company Limited, Malaiwana of Naithon Beach, Paradiso Villas, Vejyan Bay Company Limited, Naithon Beach Company Limited, Thanyapura Management Services Company Limited, Prism Estates (Thailand) Company Limited, Southern Cross Construction Company Limited, Malaiwana Park, and Andaman White Beach Resort
17/09/2564 09:00
17/09/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร