ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วง - บ้านลาดนาเพียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/05/2565 09:00
26/05/2565 12:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านม่วง - บ้านลาดนาเพียง