ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BPU5R-02 - บ.แดง
ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใหญ่ออกจากระบบจำหน่าย และสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
21/01/2565 09:00
21/01/2565 15:00
กฟอ.บ้านผือ
042-219936
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด