ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากคลอง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพิ่มเฟสสายไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00-16.30น.
28/11/2562 09:00
28/11/2562 16:30
กฟอ.มวกเหล็ก
0363425461
อุดม คำแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ